1. Splošne informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov


Zaščita vaše zasebnosti je za nas zelo pomembna, zato vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi glede varstva osebnih podatkov. Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, kot je npr.: vaše ime, e-pošta, vedenje uporabnika. 

V spodnjih poglavjih je podrobneje opisano, kako upravljamo z vašimi osebnimi podatki.

Upravljavec v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 679/2016 (»GDPR«) je Markster, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Krakovski nasip 18, 1000 Ljubljana (»mi«).

2. Podatki, ki jih obdelujemo


Osebne podatke zbiramo za potrebe izvedbe naših storitev, obveščanja o promocijah in naših oglaševalskih aktivnostih ali izpolnitve naših zakonskih obveznosti.V kolikor v tem obvestilu ni določeno drugače, zbiramo zlasti naslednje osebne podatke:

 • osnovne podatke o uporabniku (ime, priimek, naslov) in kontaktne podatke, vključno s podatki o vaši komunikaciji z nami (telefonska številka, elektronski naslov, datum, ura, vsebina elektronskega sporočila, klica, ipd.), ki nam jih posredujete za potrebe izpolnitve vašega naročila, sestavo ponudbe, z oddajo naročila v spletni trgovini, in ko na drugačen način vzpostavite kontakt z nami;
 • druge podatke oziroma informacije, ki jih posredujete hkrati z vašim soglasjem za njihovo obdelavo (podatki iz prostovoljno izpolnjenih obrazcev npr. v okviru nagradnih iger, podatki o vaših interesih, fotografije, osebni opisi, ipd.);
 • podatke o transakciji (podatki bančne ali kreditne kartice, transakcijskega računa, davčna številka, ipd.), ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila ali drugih obveznosti;
 • podatke ob obisku spletne strani, in sicer zlasti: naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, nastavitev časovnega pasu, vrsta in različica dodatkov za brskalnik, operacijski sistem in platforma, informacije o napravi, vrsta mobilnega telefona, ki jo uporabljate, edinstvenega identifikatorja naprave, informacije o mobilnem omrežju, ki ga uporabljate, nastavitev časovnega pasu v napravi in druge informacije o vašem obisku naše spletne strani.

3. Namen zbiranja podatkov in pravne podlage


Osebne podatke bomo zbirali samo v obsegu in izključno za namen, za katerega nam jih posredujete na podlagi soglasja, oziroma je potrebno za izpolnitev pogodbe, naše zakonite obveznosti ali zakonitega interesa.Vaši podatki se obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi glede na podlago po kateri so pridobljeni:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve za obdelavo osebnih podatkov (podatki, posredovani v spletnih ali pisnih obrazcih, elektronskih sporočilih, po telefonu ipd.);
 • za potrebe sklenitve in izvajanja/izpolnitve pogodbe na vašo zahtevo (podatki vezani na s strani posameznika naročene storitve);
 • na podlagi zakonitih interesov (podatki o obisku spletne strani);
 • za izpolnitev naše zakonske obveznosti (podatki zbrani na podlagi predpisov, ki nas zavezujejo).

3.1. Obdelava na podlagi soglasja posameznika


Osebne podatke lahko obdelujemo in shranjujemo na podlagi vašega izrecnega soglasja, in sicer izključno za namene, za katere ste nam svoje soglasje dali, zlasti pa:

 • za vse oblike našega neposrednega trženja, in sicer za posredovanje informacij o novostih, storitvah in ponudbi ter izdelkih, ki jih naročate ali za katere menimo, da bi vas lahko zanimale, kot so obvestila o spremembah naših spletnih strani, splošnih pogojev, uvedbi novih ali spremembi obstoječih storitev ali produktov, posebnih ponudbah, nagradnih igrah in koristnih informacijah o naših storitvah in produktih, oziroma drugih aktivnostih;
 • za vašo identifikacijo;
 • za pripravo individualne ponudbe glede naših storitev ali izdelkov;
 • za zagotovitev sodelovanja v interaktivnih funkcijah naših spletnih strani, nagradnih igrah, glasovanjih, ipd.


V določenih primerih je posredovanje podatkov pogoj, da lahko izpolnimo vaše naročilo, oziroma naše pogodbene obveznosti. Če svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo posameznega nakupa, ne želite posredovati, določenih naših storitev ne boste mogli uporabljati (npr. opraviti nakupa na naših spletnih straneh, koristiti storitve popravila izdelkov, ipd.).

Za komunikacijo z vami ali obveščanje lahko uporabimo vse podatke, posredovane ob podaji soglasja npr. elektronska ali navadna pošta, SMS/MMS sporočilo, ali na drug način, ki ga izberete ob podaji soglasja.

Za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam, mora soglasje dati eden od staršev, rejnik ali skrbnik. Takšno soglasje velja, dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni. Za morebitne napake, spore ali škodo, kot posledice posredovanja napačnih podatkov ne odgovarjamo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kadarkoli brezplačno umakne, spremeni ali omeji, na enak način, kot je bilo soglasje dano. Soglasje, dano za prejemanje e-novic, lahko kadarkoli prekliče s klikom na gumb "odjava od prejemanja e-novic" v prejetem sporočilu. Umik, spremembo ali omejitev soglasja lahko v vsakem primeru posreduje tudi na elektronski naslov info @zlatarna-sterle.si, ali osebno v prodajalnah Zlatarne Sterle. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja.

Soglasje ob nakupu v spletni trgovini


V procesu nakupa v spletni trgovini, podate soglasje, s katerim nam dovoljujete, da vse ob nakupu posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdelujemo za potrebe izvedbe vašega naročila. Soglasje podate tako, da pred zaključkom nakupa (oddajo naročila) potrdite sprejem Splošnih pogojev poslovanja in tega Obvestila o zasebnosti tako, da s kljukico označite polje »Prebral/-a sem in razumem ter sprejemam Splošne pogoje poslovanja in Obvestilo o zasebnosti ter se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov za izvedbo nakupa«.
Vaše podatke, posredovane v procesu nakupa, bomo uporabili zgolj za izvedbo naročila, ki je bilo podano z vaše strani in za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, zlasti pošiljanja informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije, ki bi lahko bila potrebna za izvedbo naročila ter za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Obvestila o zasebnosti.

3.2. Obdelava, potrebna zaradi izpolnitve obveznosti iz pogodbenih razmerij


Osebne podatke obdelujemo in shranjujemo zaradi izpolnjevanja obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih na posameznikovo zahtevo, vključno s prodajo in popravilom izdelkov ter storitev, in sicer zlasti za namene identifikacije osebe, priprave in sklenitve pogodbe, spremembe pogodbe, dobavo/dostavo blaga in storitev, obračun in plačilo storitev, obveščanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja, obveščanje na podlagi pogodbenega razmerja, reševanje ugovorov, reklamacij ali sporov ter za druge namene, potrebne za izvajanje pogodbenega razmerja in s tem povezanimi razmerji med nami in določeno osebo.

3.3. Obdelava na podlagi zakonitih interesov


Na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo podatke, da bi vam zagotovili kakovostne storitve in čim boljšo uporabniško izkušnjo. Podatke obdelujemo le v nujno potrebnem obsegu in ob upoštevanju morebitnega vpliva na posameznika in njegove pravice. Osebnih podatkov ne obdelujemo, kadar interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika prevladajo nad našimi zakonitimi interesi (razen v primeru soglasja osebe, ali kadar smo k obdelavi podatkov zavezani s posebnim predpisom).
Osebne podatke obdelujemo zlasti zaradi:

 • preprečevanja zlorab ali goljufij na škodo naših spletnih vsebin, interesov, premoženja, kot tudi interesov, premoženja in podatkov drugih oseb,
 • uveljavljanja zahtevkov ali obrambe pred zahtevki v upravnih, sodnih ali izvensodnih postopkih,
 • izboljšanja vsebin in splošne kakovosti in funkcionalnosti spletnih strani in izvajanja naših storitev,
 • zagotavljanja varnosti in preprečevanja zlorab, kot so nepooblaščen dostop do podatkov, širjenje zlonamernih kod, različni napadi (na operacijski sistem, strežnike, mrežne povezave, baze podatkov, ipd.), prevare ipd., ki bi lahko imeli za posledico npr. zlorabo, izgubo ali spremembo podatkov, ne delovanje storitev ali povzročitev škode. Zaradi preprečitve morebitnih prevar ali zlorab so lahko podatki posredovani pristojnim državnim organom oziroma službam.


Podatke o dostopu uporabljamo tudi za izboljšanje delovanja in optimizacijo svoje spletne strani ter storitev.


3.4. Obdelava na podlagi zakonske obveznosti

Osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi zavezujočih predpisov oziroma zaradi izpolnitve naše zakonske obveznosti, ki izvira davčnih, delovnopravnih ter drugih predpisov. V okviru svoje dejavnosti trgovanja s plemenitimi kovinami, smo na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) zavezani k obdelavi podatkov oseb z vidika pranja denarja ali financiranja terorizma, vključno z ugotavljanjem in preverjanjem istovetnosti osebe ter pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije. Pri transakcijah v okviru trgovine s plemenitimi kovinami se pridobijo in obdelujejo zlasti naslednji podatki o:

 • osebnem imenu,
 • naslovu stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datumu in kraju rojstva,
 • davčni številki ali EMŠO
 • državljanstvu,
 • številki, vrsti in nazivu izdajatelja uradnega osebnega dokumenta,
 • podatek ali gre za politično izpostavljeno osebo.

Na tej podlagi lahko pridobivamo podatke o posameznikih tudi iz javno dostopnih evidenc.


4. Obdobje hranjenja osebnih podatkov


Obdobje hranjena oziroma obdelave osebnih podatkov, je odvisno od podlage in namena za katerega so zbrani, in sicer:

 • podatke, pridobljene na podlagi vašega soglasja, bomo hranili do preklica, spremembe ali omejitve danega soglasja;
 • podatke, ki so bili pridobljeni za izpolnitev vaše pogodbe ali naročila, bomo hranili do konca pogodbenega razmerja ali do poteka jamčevalnih ali garancijskih rokov, vendar največ 5 let po poteku pogodbenega razmerja;
 • podatke, pridobljene na podlagi našega zakonitega interesa, bomo hranili 5 let po opravljenem dostopu ali prenehanju poslovnega razmerja, oz. dokler ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, pri čemer bomo upoštevali razumna pričakovanja te osebe v razmerju do nas. Če bomo ugotovili, da interesi te osebe prevladajo nad našimi zakonitimi interesi za obdelavo osebnih podatkov, bomo podatke te osebe anonimizirali ali izbrisali;
 • podatke, pridobljene na podlagi določil ZPPDFT-1, bomo hranili 10 let po prenehanju poslovnega razmerja oz. po opravljeni transakciji;
 • nekatere podatke, za katere tako določa zakon oziroma drug veljaven predpis, bomo hranili trajno. 

5. Piškotki


Piškotki so majhne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletni brskalnik (napravo), ki do spletnega mesta dostopa. Uporabljamo jih, da zagotovimo nemoteno delovanje naše spletne strani, varnost in boljšo uporabniško izkušnjo.

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:

Nujni piškotki: Gre za piškotke, ki so nujno potrebni za prikaz in pravilno delovanje spletne strani. Uporabljamo jih, da vam omogočimo nemoteno uporabo našega spletnega mesta.

Funkcionalni (nastavitveni) piškotki: Te piškotke uporabljamo, da bi si zapomnili vaše želje in vam pomagali pri funkcionalni uporabi spletne strani.

Analitični piškotki: Te piškotke uporabljamo za spremljanje in analizo obiskov ter prometa na naši spletni strani. Z njihovo pomočjo lahko še izboljšamo uporabniško izkušnjo in delovanje spletne strani. Oglaševalski piškotki: Piškotke tretjih oseb in lastne piškotke uporabljamo za prikaz oglasov na lastni spletni strani in drugih spletnih straneh.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotke, lahko nastavitve spremenite tu.


6. Zaščita podatkov


Vaše osebne podatke obdelujemo s podporo informacijske tehnologije in/ali tiskanih sredstev in so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi napravami, ki zagotavljajo tajnost in varnost osebnih podatkov. Za zavarovanje vaših podatkov pred potencialnimi tveganji sprejemamo ustrezne administrativne, tehnične, osebne in fizične ukrepe, ki so zasnovani za varovanje osebnih podatkov proti izgubi, kraji in nepooblaščeni uporabi, razkrivanju ali spreminjanju. Vsi podatki, ki nam jih posredujete, so shranjeni na varnih strežnikih.

7. Posredovanje podatkov tretjim osebam


Vaši osebni podatki se lahko posredujejo pooblaščenim tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v našem imenu in na naš račun opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vezano na izvedbo vašega naročila (na primer izvajalec dostave kupljenega blaga, izvajalec popravila, izvajalec plačilnega sistema). To so lahko tudi ponudniki storitev, kot so npr. ponudniki spletnih strani, ponudniki analitike, družbe, ki nam zagotavljajo funkcionalnost spletne trgovine, izvajalci pravnih storitev, ipd. V vseh primerih bomo zagotovili, da bodo pogodbeni obdelovalci ravnali v skladu z našimi navodili in da bo ustrezna raven varnosti osebnih podatkov ter način obdelovanja opredeljena v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov.

8. Vaše pravice


Vedno imate brezplačno na voljo in/ali lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • pravico zahtevati informacije o tem, ali in katere osebne podatke obdelujemo;
 • pravico zahtevati, da se nepravilni osebni podatki popravijo, dopolnijo ali spremenijo;
 • v določenih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Slednje velja zlasti za podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja, pa za to nimamo zakonitega interesa, zakonske obveznosti, ali niso potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti;
 • kadar koli lahko prekličete soglasje za obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov v celoti ali delno, vse z učinkom za naprej. Preklic soglasja torej nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica;
 • imate pravico do pridobitve vaših osebnih podatkov, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, da se z vprašanji, pripombami, pritožbami ali zahtevami v zvezi s tem Pravilnikom ali obdelavo vaših osebnih podatkov, obrnete na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov;
 • imate tudi pravico, da se pritožite pristojnemu nadzornemu organu, če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršeni predpisi. V Republiki Sloveniji je pristojni nadzorni organ Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si.

Če želite uveljaviti zgoraj navedene pravice, ali imate vprašanja o vaših osebnih podatkih, ki jih hranimo, nam pišite na elektronski naslov info @zlatarna-sterle.si O vaši zahtevi bomo odločili v najkrajšem možnem času, najdlje pa v roku enega meseca od prejema popolne zahteve.

Obenem vas želimo obvestiti, da nam zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nemudoma sporočite vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov, da bomo lahko ustrezno posodobili naše zbirke osebnih podatkov.

Prosimo vas, da redno spremljate to spletno mesto, saj vas bomo preko nje redno obveščali o vseh novostih. Prosimo upoštevajte, da se lahko to obvestilo o zasebnosti občasno spremeni, in da boste zavezani tudi k spoštovanju določil v vsakokrat veljavnem obvestilu. O vsaki spremembi obvestila o zasebnosti vas bomo pred začetkom veljavnosti spremembe pravočasno obvestili na tem spletnem mestu.